Cường Nga là đại lý thiết bị định vị toàn cầu của ATG. Tiêc tất niên đại lý Cường Nga diễn ra trong không khí...
Xem thêm