GSTC Dịch vụ toàn cầu

Công ty Cổ phần Công nghệ An Ninh Toàn Cầu (ANTC) thành lập để triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, các giải pháp kỹ thuật nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ và cảnh báo an ninh cho các tổ chức và cá nhân trong nước, đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài sản của người dân đồng thời góp phần cùng lực lượng công an phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội.

Written by

1900 6109
0901 881 996

Đăng nhập GPS