Loading...

Giải Pháp ITC

ATGVN là một trong những nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp CNTT hàng đầu tại Hoa Kỳ. Chúng tôi tư vấn cho các công ty hàng đầu và giúp họ thực hiện các giải pháp riêng của mình. Chúng tôi đạt được những cải tiến hiệu quả bền vững trong việc tích hợp, phát triển và quản lý vận hành cho khách hàng ở mọi lĩnh vực.

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ toàn diện, chúng tôi là đầu mối liên hệ phù hợp cho tất cả các giải pháp liên quan đến truyền thông hợp nhất, cộng tác và không gian làm việc.

Và bởi vì chúng tôi muốn đảm bảo rằng quy trình kinh doanh của bạn diễn ra thực sự suôn sẻ nên chúng tôi cũng chăm sóc cơ sở hạ tầng CNTT của bạn – cho dù đó là trung tâm dữ liệu, đám mây, mạng hay bảo mật. Chúng tôi cũng có thể đảm nhận các dịch vụ bảo trì, gia công hoặc quản lý nếu được yêu cầu.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp thông minh, khai thác các cơ hội doanh thu mới, tăng sự hài lòng của khách hàng và thiết kế nơi làm việc sáng tạo trong tương lai.

Không gian làm việc
Từ ảo hóa máy tính để bàn đến dịch vụ đám mây hoàn chỉnh

Giao tiếp
Tạo mối liên kết giữa nhân viên và khách hàng của bạn

Trung tâm dữ liệu & đám mây
Trung tâm dữ liệu động và dịch vụ đám mây

Kết nối IP
Cơ sở phù hợp cho hoạt động truyền thông của công ty bạn

Bảo vệ
Một cách tiếp cận toàn diện về bảo mật CNTT

Chúng tôi là chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về liên lạc và cộng tác an toàn giữa mọi người trong các công ty và tổ chức.

Có năng lực, kinh nghiệm nhưng vẫn linh hoạt - đây là những phẩm chất mà khách hàng đánh giá cao ở chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp truyền thông tùy chỉnh đáng tin cậy với dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao.

Chúng tôi tự hào về vai trò của mình trong việc cung cấp cho khách hàng những thông tin liên lạc kinh doanh hiệu quả và đáng tin cậy.