Loading...

Hệ thống phần mềm IoT Hub

Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao sản phẩm công nghệ và làm cho quản lý hiệu quả hơn. Với mục tiêu đó, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khám phá các giải pháp mới cho những vấn đề từ đơn giản đến phức tạp mà chúng ta phải đối mặt.

Phần mềm giám sát thiết bị định vị trên bản đồ số
Hệ thống các chức năng của phần mềm: