Loading...

Thiết bị định vị GPS

Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao sản phẩm công nghệ và làm cho quản lý hiệu quả hơn. Với mục tiêu đó, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khám phá các giải pháp mới cho những vấn đề từ đơn giản đến phức tạp mà chúng ta phải đối mặt.

THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ T11 (GPS TRACKER ATG-T11)
Thiết bị định vị phương tiện GPS TRACKER ( ATG-T11) là thiết bị điện tử được lắp trên ôtô, xe tải và xe máy có chức năng để ghi, lưu trữ và truyền phát các thông tin liên quan đến quá trình vận hành của phương tiện trong khoảng thời gian nhất định. Định vị GPS TRACKER ATG-T11 được kết tinh các chức năng thông minh đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu sử dụng quản lý, truy tìm dấu vết chính xác phương tiện xe cơ giới.
THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ V2 (GPS TRACKER ATG-V2)
Thiết bị định vị phương tiện GPS TRACKER (ATG-V2) là thiết bị điện tử được lắp trên xe gắn máy và ôtô có chức năng để ghi, lưu trữ và truyền phát các thông tin liên quan đến quá trình vận hành của phương tiện cơ giới trong khoảng thời gian nhất định.
THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ T100 (GPS TRACKER ATG- T100)
Thiết bị định vị phương tiện của Công ty Cổ phần ATG (GPS TRACKER ATG- T100) là thiết bị điện tử cao cấp được lắp trên xe ôtô, xe tải và tàu thuyền có chức năng lưu trữ dữ liệu và truyền phát tức thì các thông tin liên quan đến quá trình vận hành của phương tiện cơ giới trong khoảng thời gian nhất định thông qua hệ thống bản đồ số ( GIS ) của Công ty Cổ phần ATG.
THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ T100C (GPS TRACKER ATG- T100C)
Thiết bị định vị phương tiện của Công ty Cổ phần ATG (GPS TRACKER ATG- T100C) là thiết bị điện tử cao cấp được lắp trên xe ôtô, xe máy và tàu thuyền có chức năng lưu trữ dữ liệu và truyền phát tức thì các thông tin liên quan đến quá trình vận hành của phương tiện cơ giới trong khoảng thời gian nhất định thông qua hệ thống bản đồ số (GIS) của Công ty Cổ phần ATG.
THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ T200 (GPS VEHICLE TRACKER ATG-T200)
Thiết bị GPS VEHICLE TRACKER ATG-T200 là thiết bị điện tử được lắp trên xe ôtô, xe tải và tàu thuyền có chức năng lưu trữ và truyền phát tức thì các thông tin liên quan đến quá trình vận hành của phương tiện trong khoảng thời gian nhất định.